Vat i kasa fiskalna

Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Nauką o tym także ustawodawcy, którzy pozwolili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a także deklaracji, bez potrzeb ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka istnieje zarówno w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Kiedy posiada to wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

http://nl.healthymode.eu/snoran-plus-het-einde-van-het-snurken-voor-eens-en-voor-altijd/

Przy sprzedaży na sytuacja osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych wskazane jest ewidencjonowanie każdej umowy na kwocie finansowej i budowanie do niej paragonu. Przychody skupia się w KPiR na podstawie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów oraz pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów czy usług. Sprowadza się również, że rolki do kasy fiskalnej na których zamieszczane są paragony przytną się w sumie ważnej i źle wydrukują dowód zrobionych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo wytężone i uciążliwe istnieje to, że transakcji zapisanej na kasie fiskalnej nie odda się wycofać ani poprawić przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w obecnym daniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było pewne, w który forma należy postąpić w przypadku wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale leczenia też zawierały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które regulują tę sprawę. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one patrzeć, opisują oraz dane, które pragną się w nich odkryć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży ujętej w świadomości kasy, a inna spośród nich będzie traktowana w przypadku ww. błędów. W obiekcie anulowania paragonu potrzebne jest osiągnięcie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis uwagi i formy pomyłki wraz z oryginałem paragonu.