Plan rozwoju firmy handlowej

Knee Active PlusKnee Active Plus. Stabilizátor kolena

Jesteśmy odpowiedzialni, że rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji zarówno wszystkich użytkowników korzystających bezpośrednio z własnych usług, a to jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych i inwestorów, jacy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy pewni, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie czasów dostaw, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej i ciągłe doskonalenie poziomu obsługi klienta i formy dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi odbiorcy stanowili w sumie szczęśliwi i pewni co do ceny użytkowej i marki proponowanych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to danie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do aktywności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dobrany do montażu w jakiejkolwiek prac w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Zrobione z galwanizowanej blachy silnej i wyposażone w klapę inspekcyjną, pozwolą na dostęp do silnika i wirnika bez potrzeb wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe prowadzone są zgodnie z światowym standardem ISO 9001. Przygotowane do celu w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki wykonany ze stopów aluminium lub wirniki zrobione z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez powody na grupę, wirniki wyważane zgodnie z ISO 1940-1. Obudowa zapewne stanowić zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale wykonane z blachy mosiężnej, które minimalizują ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa uczynione ze stali galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na życzenie.

Wentylatory dachowe są używane do wentylacji wszystkiej i ekonomicznej w strefach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, jakie są pochylone do tyłu, zrobionymi ze określeni galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały urządzone w silnik trójfazowy, jaki jest zaadaptowany do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem