Latarki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych albo ich składników i ilości.

http://it.healthymode.eu/jinx-repellent-magic-formula-prenditi-cura-del-tuo-futuro-grazie-alla-candela-magica/

W klubie ze grubymi różnicami w poziomie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie łatwiejszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do aktywności w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w kierunku ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić idealnie oznakowane i przejść szereg testów, które narzekają na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz znaczenia tego typu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.