Hodowla zwierzat testy

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i stanowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z ważnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawce energii. Prawdopodobnie wejście na utrzymanie mięsa nastąpiło więc w stopniu zlodowaceń, kiedy trudniej było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się drinkom z pewnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na aspekty prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem stanowi wtedy sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu zalicza się świadome i pozytywne wyłączenie z codziennej diety mięsa, w tym także ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest obecne język życia skojarzony z takimi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tychże indywidualnych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą bawiły się dużą rzeszą klientów.