Dlawiki przeciwwybuchowe

Explosion protection to zabezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych działań w powierzchniach zagrożonych takim wybuchem. W sensu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy stworzyć dobrzy sposób bezpieczeństw przed eksplozją. To rozwiązania znajdą zastosowanie przede każdym we wszelkich strefach, jakie w jakikolwiek droga są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane sposoby będą używane wszędzie tam, gdzie są pyły wybuchowe w przemyśle. Na sposób bezpieczeństwa przed wybuchem opiera się w decydującej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na badaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego projektem będzie zniwelowanie wybuchu w specjalnym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie przenosi się i zostaje jednocześnie stłumiona zaraz po zapłonie. Wszystko to tworzy, że pożar nie przenosi się. Omawiany sposób jest jedynym spośród najbardziej powszechnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a jeśli już do niego dotrze to zabezpieczenia przed jego efektami. Zmniejsza on końce wybuchu. Na pojedynek ten poświęcają się takie pierwiastki jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym odcinkiem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede każdym na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia powraca do dobrego poziomu. Wśród układów odciążających szacuje się panele dekompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim czasem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Jest to układ odcinający wybuch. Jego charakterem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede każdym dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak pewne szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może wpływać wtórne wybuchy, też dużo złe w produktach. Stąd też system odcinający tworzy na końcu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z elementem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy ważne plus tym odpowiednie.